Szövegszerkesztésről tanultak ismétlése

Alapfogalmak:

-          Karakter: a szöveg legkisebb egysége (betű, szám, írásjel), melyet általában egy billentyű lenyomásával jeleníthetünk meg.

-          Szó: karakterekből áll össze, melyet a szóköz választ el egymástól.

-          Mondat: szavakból épül fel.

-          Bekezdés: tartalmilag összetartozó mondatok.

-          Szakasz: több bekezdésből áll, például egy könyv egy-egy fejezete.

-          Dokumentum: szakaszok és bekezdések összessége.

-          Szövegtükör: a beírt szöveg, szövegbe elhelyezett képek, ábrák.

-          Margók: a szövegtükör felett, alatt, jobbra és balra helyezkednek el.

A Word felépítése:

-          Címsor

-          Menüsor

-          Eszköztárak

-          Dokumentumablak

-          Vonalzók

-          Görgetősávok

-          Rajzeszköztár

-          Állapotsor

A törlés:

Backspace – vagy egy balra mutató nyíl.  A kurzortól balra álló karaktereket törli.

Delete – a kurzortól jobbra álló karaktereket törli.

Karakterformázás:

-          A formázandó karaktert/karaktereket ki kell jelölni.

-          Formátum/Betűtípus menüben

Bekezdésformázás:

-          Igazítás

-          Sortávolság

A szövegszerkesztés lépései

-          A szöveg begépelése

-          A szöveg mentése (Fájl menü\ Mentés parancs)

-          A szöveg formázása (Karakter és bekezdésformázás)

-          A formázott szöveg mentése